Väzy

Väzy

  Kolaterálne väzy

Sú dva, vonkajší a vnútorný. Zosilňujú kĺb a stabilitu kolena. Poranenie kolaterálnych vezov sú najčastejšie poranenia športovcov, pričom vnútorný je asi 10 krát častejšie poranený ako vonkajší.

Natiahnutie alebo čiastočné roztrhnutie sa lieči konzervatívne a nie je nutná artroskopia. Pre úplné roztrhnutie sa znehybňuje na 6 týždňov s postupným cvičením. Pri nezhojenom akútnom poranení vedie k nestabilite kolena, ktoré je možné vnímať pri zaťažení. K oprácii sú indukované nestability obmezujúce športovnú alebo profesionálnu záťaž.

Na obrázku vidno, že pravý kolaterálny väz je roztrhnutý a ľavý je zdravý.(Na obrázku je pravé koleno)

Skrížené väzy

Sú dva, predný a zadný, uložené v strede kĺbu a skrýžené cez seba. Zabezpečujú stabilitu kolena,pohyb dopredu a dozadu. Najčastejšie je poranený predný skrýžený vez a to hlavne pri športe. Poškodenie skrýžených vezov sa prejavuje nestabilitou a to čiatočným vykĺbením. Najčastejšie sa vyskituje pri športoch s rotáciou ako futbal, lyžovanie,basketbal, floorbal…

Ľahkú formu nestability predného skríženého vezu sa dá kompenzovať(stabilizovať) posilnením ohýbačov a zadného vezu posilnením naťahovačov kolena. Nestabilné koleno neposilovanými ohábačmi a naťahovačmi vedie k ďalšiemu poškodeniu chrupaviek,meniskov a k rozvoju degeneratívnych zmien v kolene.

Na ľavom obrázku sú zdravé skrížené väzy, na pravom je roztrhnutý predný skížený väzy.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Väzy”

  1. martin napsal:

    dobry den

    ked klačim alebo mam chvilu zohnute kolena pri vstavani citim velku bolesť vo vonkajšich vezoch mam velke problemi postaviť sa na nohy,akokeby trpli.

Leave a Reply